Fundacja im. Wulfa Schumachera

Fundacja im. Wulfa Schumachera została powołana do życia w 2023 r.

Nazwa Fundacji wywodzi się̨ od założyciela Schumacher Packaging – Wulfa Schumachera, człowieka o wielkim sercu, który zawsze ze szczególną troską dbał o ludzi tworzących i otaczających jego firmę.
Swoimi działaniami chcemy wspierać społeczność lokalną posiadającą różne potrzeby, a także angażować się w tematy mające na celu ochronę środowiska i edukację.
Mimo iż wydaje się, że dopiero zaczynamy to jako przedsiębiorstwo społecznie odpowiedzialne mamy duże doświadczenie w zakresie pomocy potrzebującym, a nasze działania od lat były ukierunkowane na kształcenie pokoleń i ekologię.
Doświadczenia te przenieśliśmy na grunt Fundacji, która umożliwiła nam szersze działanie oraz dotarcie do większej grupy beneficjentów.

Misja

Chcemy, aby otaczająca nas społeczność wraz ze zmieniającym się światem mogła dbać o swoje potrzeby, rozwijać się i troszczyć o miejsce, w którym żyje. 

Wizja

Inspirujemy i działamy. Wszystko po to, by środowisko, w którym żyjemy, było lepsze. 

SCHUMACHER DLA WSZYSTKICH POKOLEŃ

Scroll to Top