Fundacja im. Wulfa Schumachera

POZNAJ NASZ ZESPÓŁ

Za sterami fundacji stoi Anna Sokół, Arleta Gmys i Paulina Koziarska. Razem od lat uczestniczymy w dialogu ze społecznością lokalną, dlatego wiemy jak duże są jej potrzeby i zgadzamy się z tym, że za dobrostan środowiska naturalnego jesteśmy odpowiedzialni wszyscy. Z ramienia Schumacher Packaging angażujemy się w działania na rzecz edukacji, ochrony przyrody i środowiska, oszczędnego korzystania z zasobów naturalnych i ograniczenia zużycia energii, jak również bierzemy udział w projektach sportowych i społecznych. 

Anna Sokół

Arleta Gmys

Paulina Koziarska

Scroll to Top