Fundacja im. Wulfa Schumachera

DAROWIZNA

Każda darowizna pieniężna wpłacona na konto naszej fundacji, pomaga nam w realizacji celów statutowych.

Przez cały rok możesz wpłacić darowiznę bezpośrednio na konto Fundacji w Santander Bank Polska na numer konta:
98 1090 2835 0000 0001 5663 8140 tytułem: “Darowizna na cele statutowe”.

Jeżeli chcesz, aby Twoja darowizna wsparła jedną z prowadzonych przez nas akcji, w tytule przelewu wpisz: „Lekcje z Schumacherem” lub „Tekturowy Patronat”

Serdecznie dziękujemy za wszelkie wpłaty!

Nazwa odbiorcy:
FUNDACJA IM. WULFA SCHUMACHERA
ul. Wrocławska 66, 55-330 Miękinia

Numer rachunku bankowego:
98 1090 2835 0000 0001 5663 8140

Scroll to Top