Fundacja im. Wulfa Schumachera

PARTNERZY

Współpracujemy z różnymi organizacjami, dlatego możemy uczynić jeszcze więcej dobra dla społeczeństwa oraz naszego środowiska. 

„Nasza organizacja korzysta z pomocy Wrocławskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3 prowadzonego przez Fundację Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella” a finansowanego przez Gminę Wrocław”

Scroll to Top